התו הירוק

נכנסו לתוקף שינויים בהנחיות התו הירוק

באירועי תרבות, ספורט ותפילה במקום פתוח, עד 1,000 משתתפים בישיבה, אין צורך בהצגת תעודת מתחסן או כל תעודה אחרת.
בחללים סגורים, בהתכנסות העולה על 50 משתתפים יש צורך בהצגת תו ירוק חדש ומעודכן. 

מומלץ להתעדכן כאן בסמוך למועדי האירוע.